Thạch anh tím

Viên đá sức khỏe - may mắn

Bài viết về Thạch anh

Thạch anh tóc Rutilated quartz

Trong số những biến thể thông thường của silic đioxit, các chuyên gia về khoáng vật tách thành một nhóm riêng nhữngtinh thể thạch anh trong suốt có chứa tạp chất dạng sợi trông như những sợi tóc hoặc hình kim rất mảnh. Đó là thạch anh rutin, rutin chính là titan đioxit (TiO2). Khoáng vật […]

Thạch anh đen Morion

Thạch anh đen còn có tên gọi là Morion. Nó gần như không trong suốt, chỉ cho ánh sáng xuyên qua những lá mỏng. Nguồn gốc của tên gọi Morion không thật rõ ràng. Mỏ thạch anh đen có ở Ukraina, Kazacxtan, Braxin, Madagasca. Tại việt nam cũng đã tìm thấy loại thạch anh này […]

Page 1 of 212
Thạch anh tím © 2016 Frontier Theme